TRENGER DU HJELP TIL BRUKEN AV ETIKETTSKRIVEREN?

Vi installerer og vedlikeholder enhetene og sørger for driftssikkerheten med kort responstid under hele enhetenes livssyklus.  Takket være vår kontinuerlige opplæring av våre ansatte holder vi oss oppdatert både når det gjelder digitalisering og endringer i driftsmiljøet. Vi hjelper kunden i alle spørsmål knyttet til ibruktagelse, installering, oppdatering og vedlikehold av etikettskriverne.

Kontakt oss og be om mer informasjon!

Download TeamViewer QuickSupport

 

 

GRATIS IGANGKJØRINGS- OG INSTALLASJONSTJENESTE

Under hele garantitiden tilbyr vi en gratis igangkjørings- og installasjonstjeneste for alle Xarc-etikettskriverne vi selger.  Vi kommer og installerer merkingsenhetene og programvarene på stedet og holder en omfattende brukeropplæring for deres ansatte. Vi sørger for reinstalleringen av enhetene i forbindelse med utskifting av datamaskiner eller oppdatering av programvarer.

TEKNISK SUPPORT

Gratistjenesten for igangkjøring og installasjon, samt den tekniske supporten fra Xarc betjener kundene ved alle problemer og feilsituasjoner knyttet til enhetene!

Skroll til toppen