BEHÖVER DU HJÄLP ATT ANVÄNDA ETIKETTSKRIVAREN?

Vi installerar och underhåller utrustningen, ser till att den fungerar säkert och ger support med korta svarstider under utrustningens hela livscykel. Vi håller oss uppdaterade inom digitalisering och förändringar i driftmiljön tack vare fortlöpande utbildning av vår personal. Vi hjälper kunderna i alla frågor som rör idrifttagning, installation, uppdatering och underhåll av etikettskrivare.

Ta kontakt och fråga mer!

Download TeamViewer QuickSupport

 

 

GRATIS IDRIFTTAGNINGS- OCH INSTALLATIONSSERVICE

Vi erbjuder gratis idrifttagnings- och installationsservice för alla våra Xarc etikettskrivare under hela garantiperioden. Vi installerar märkningsutrustningen och programvaran hos dig och erbjuder omfattande användarutbildning för din personal. Vi sköter ominstallation av utrustningen i samband med byte av datorer eller uppdatering av programvaror.

TEKNISK SUPPORT

Xarcs kostnadsfria idrifttagnings- och installationsservice samt vår tekniska support hjälper dig i alla problem- eller felsituationer!

Rulla till toppen