PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Våra kunder är industri, hälso- och sjukvård och företag i Sverige och på den internationella marknaden. Vi arbetar fortlöpande med produktutveckling och tar fram nya produkter och utskriftslösningar som passar för våra kunders behov, så fråga oss om du inte hittar det du letar efter i vårt sortiment!

INSTALLATIONSSERVICE OCH TOTALENTREPRENAD INOM RÖRMÄRKNING I INDUSTRIN

Vi utför professionell installation av industriella rörmärkningar även i utmanande projekt. Vårt yrkeskunniga och utbildade installationsteam sköter installationen snabbt och säkert, vilket skapar betydande kostnadsbesparingar för kunderna.

Totalentreprenad av märkningar (design, etiketter, installation av etiketter på objekt) är allt vanligare vid produktion av rörmärkningar på fabriksanläggningar och kraftverk.

ETIKETTSKRIVARE

HÅLLBARA TEJPNINGAR OCH MÄRKNINGAR MED XARC ETIKETTSKRIVARE

Med Xarc etikettskrivare kan du enkelt skriva ut olika etiketter beroende på användningsområde. Mångsidiga etikettmaterial, färger och bredder garanterar hållbara etiketter och märkningar för inomhus- och utomhusbruk.

Med Xarcs märkningsutrustning kan du göra högkvalitativa rörmärkningar, utrustningsdekaler, laminerbar omlottmärkning, kabelmärkning, typskyltar, förpackningsetiketter, laboratorieetiketter och produktetiketter. Rätt slags märkning skapar säkerhet och är nödvändigt både i problemsituationer och för att få jobbet gjort på ett smidigt sätt.

Xarc etikettskrivare har testats i krävande miljöer och är konstruerade för att klara de allra tuffaste utmaningar. Därför lämnar vi en särskild treårig Industrial Warranty-garanti för utrustningen.

200i

120i | 130i

182-pc

ODV-skrivarna har en fast läsare som kontrollerar streckkoden. Om läsaren märker ett fel i streckkoden gör skrivaren etiketten oläsbar och skriver automatiskt ut en ny. Detta förhindrar att produkter med felaktiga streckkodsetiketter kommer ut på marknaden.

ETIKETTMATERIAL

BRETT UTBUD AV HÅLLBARA ETIKETTMATERIAL

Xarc Industrial Series-materialen ger mycket hållbara etiketter som lämpar sig för utmanande förhållanden. Bland etiketter som fäster på olika former och ytmaterial hittar du allt du behöver, från förpackningsmärkning, tillfälliga vägvisnings- och varningsskyltar till kabelmärkningar och krävande användning på tillverkningsanläggningar.

Våra märkningsmaterial har genomgått omfattande tester hos forskningsinstitutet VTT, och många kunder har även testat materialen i sina egna laboratorier och fått toppresultat. Väderbeständiga etiketter sitter kvar både i regn och kyla, och lösningsmedelsbeständiga etiketter håller även i krävande miljöer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ALLTID RÄTT SLAGS MÄRKNINGAR

Med Xarcs dekal- och etikettskrivare gör du hållbara etikettmärkningar för en mängd olika användningsområden, såsom sjukhus, storkök, kraftverk och stora tillverkningsanläggningar. Bärbara skrivare och mer bastanta skrivare för industriell användning garanterar högkvalitativa etikettmärkningar i alla slags lokaler.

PARKERINGSÖVERVAKNING

I samarbete med en programvarutillverkare levererar vi merparten av utrustningen och materialet som används för trådlös utskrift av felparkeringsavgifter i Finland.

Vi ser till att utrustningen fungerar och att alla material uppdateras vid eventuella produktförändringar.

STORKÖK

Xarc är en välkänd etiketteringsmaskin inom livsmedelsproduktionen. Vi tillhandahåller testade och pålitliga lösningar för alla märkningsbehov för livsmedelsproduktion.

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Olika produktionsanläggningar har olika behov och krav på etiketter. Vi skapar fungerande lösningar i samarbete med kunderna både för logistikdekaler för stora volymer och etiketter för produkter med speciella märkningskrav.

BESTÄLL ETT KOMPLETT SERVICEPAKET DÄR DU FÅR:

  • rätt slags hållbar märkning
  • snabb installation, tidsbesparing i projekt
  • utbildade installatörer som kan arbetssäkerhet
  • betydande kostnadsbesparingar.

REFERENSER

Rulla till toppen